Badanie Słuchu Piotrków Trybunalski, Aparaty Słuchowe

Badanie Słuchu Piotrków Trybunalski, Aparaty Słuchowe Piotrków Trybunalski

BEZPŁATNE BADANIA SŁUCHU

Oferta dla lekarzy i punktów protetycznychBadanie słuchu

 

W AuriSOM Badania Słuchu są zawsze bezpłatne !

Badanie słuchu (audiometria) ma wieloletnią tradycję. Najprostsze badanie audiometryczne to mówienie cichym szeptem z odległości 4-5m. Jest to rodzaj badania przesiewowego (słyszy - nie słyszy) często stosowanego w badaniach słuchu uczniów i poborowych ze względu na niewielki zakres przygotowania personelu medycznego oraz mały wkład finansowy na zakup specjalistycznej aparatury badawczo-pomiarowej. Ale są i inne metody badań audiometrycznych:

Badania audiometryczne dzieci

Audiometria płodowa polega na badaniu reakcji tętna płodu na bodźce dźwiękowe. Ogromne wzruszenie wywołuje u rodziców fakt reakcji przyszłego dziecka w ostatnim okresie ciąży na głośne słowa wypowiadane przez dorosłych.

Reakcje wieku noworodkowego na bodźce akustyczne: • odruch uszno-powiekowy, • odruch Moro (przestrachu i obejmowania), • odruch przerwania płaczu i ssania, • odwracanie oczu i głowy w kierunku źródła dźwięku, • pogłębianie oddechu i wybudzanie ze snu.

Reakcje wieku niemowlęcego (7-9 miesięcy): • reakcja na ciche szmery, nawoływanie i dźwięki (szklanka-łyżeczka, grzechotka) • reakcja na instrumenty muzyczne i zabawki

Częstotliwość i natężenie dźwięku zabawek i instrumentów muzycznych:

Rodzaj zabawkiCzęstotliwość w HzNatężenie w dBOdległość źródła dźwięku od dziecka w cm
Zabawki
bębenek64-100050-7025-200
trąbka500-800050-8525-200
gwizdek1000-1600050-8025-200
Instrumenty
bębenek32-200060-7525-200
kastaniety64-1600050-8025-200
trąbka500-1600080-10525-200
marakesz mały125-1600060-9025-200
czynele125-3200070-8025-200

Audiometria odruchowa - wybudzanie dziecka ze snu przy zastosowaniu delikatnych bodźców szumowych o odpowiednio dobranym natężeniu i częstotliwości; próg wybudzenia z płytkiego snu wynosi 55 dB, a z głębokiego 70-75 dB

W audiometrii zabawkowej dzieci od 3 r.ż. - na bodziec akustyczny dziecko reaguje pokazywaniem zabawki, przeźrocza, rysunku. Od 4 r.ż. wykonuje się rutynową audiometrię tonalną. Powyżej 6 r.ż. można wykonywać badania słuchu metodami psychofizycznymi łącznie z próbami nadprogowymi i audiometrią mowy.

Badanie audiometryczne osób dojrzałych

Badanie to polega na umieszczeniu pacjenta w kabinie ciszy lub w odpowiednio przygotowanym pomieszczeniu i przekazaniu mu dźwięków poprzez głośniki lub specjalne słuchawki. Pacjent reaguje (najczęściej przez naciśnięcie przycisku) wtedy, gdy dźwięk usłyszy lub gdy przestaje go słyszeć. Badanie jest bezbolesne i nieinwazyjne.

I przystępujemy do badań: audiometria mowy jest jedną z najczulszych metod badań słuchu. Polega na podawaniu ściśle określonego zestawu poleceń lub słów (lista artykulacyjna) nagranych lub odczytywanych poprzez głośniki lub słuchawki. Próg słuchowy w audiometrii mowy odpowiada natężeniu dźwięku, przy którym jest prawidłowo rozumianych 50% słów lub poleceń.

audiometria impedancyjna opiera się na pomiarze odruchów mięśnia strzemiączkowego i naprężeniu błony bębenkowej. Jest najbardziej obiektywną i jedną z najczęściej stosowanych dokładnych metod badania słuchu. Audiometria impedancyjna znajduje również zastosowanie w pomiarze oporu akustycznego i ciśnienia w uchu środkowym. Pomiar ten zwany jest tympanometrią. Pomiaru ciśnienia w uchu środkowym dokonuje się poprzez zmianę ciśnienia w przewodzie słuchowym zewnętrznym do uzyskania takiego, jakie panuje w uchu środkowym. Impedancja ucha środkowego jest wtedy najmniejsza, a podatność błony bębenkowej największa. Do pomiarów impedancji używa się bardzo skomplikowanych przyrządów - audiometrów impedancyjnych, tympanometrów ze specjalnymi słuchawkami i wkładkami dousznymi.

audiometria odpowiedzi elektrycznych (ERA) polega na rejestrowaniu i ocenie zjawisk elektrycznych, które powstają po stymulacji bodźcem akustycznym ucha w każdym odcinku drogi słuchowej, poczynając od receptora, a kończąc na płacie skroniowym kory mózgowej. Badania te - obiektywne i nieinwazyjne - są szeroko stosowane w diagnostyce zaburzeń słuchu u dzieci.

audiometria tonalna to najczęściej stosowane badanie słuchu w gabinetach laryngologicznych. Osoba badana znajduje się w specjalnym pomieszczeniu lub w kabinie ciszy i odpowiada po usłyszeniu dźwięku. Dźwięk jest generowany z audiometru do specjalnych słuchawek (na przewodnictwo powietrzne lub kostne) lub głośników. Mierzy się odpowiedzi w poszczególnych częstotliwościach i natężeniach dźwięku, a wyniki są prezentowane w postaci krzywych - audiogramów. Stosowane są różne testy badawcze i różne metody badań. Uzyskane krzywe audiometryczne obrazują schorzenia i wielkość ubytków słuchu i są podstawą ewentualnego leczenia i doboru aparatu słuchowego.

Nie zwlekaj i już dzisiaj zapisz się na Bezpłatne Badanie Słuchu w AuriSOM