Badanie Słuchu Piotrków Trybunalski, Aparaty Słuchowe

Badanie Słuchu Piotrków Trybunalski, Aparaty Słuchowe Piotrków Trybunalski

ZASADY REFUNDACJI PRZEZ NFZ

nfz

Dofinansowanie zakupu przez NFZ
(Narodowy Fundusz Zdrowia)

Od 01.01.2023 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia dotyczące refundacji na aparaty słuchowe, wkładki uszne oraz urządzenia wspomagające słyszenie.

Zasady i etapy ubiegania się o refundację:
• Wizyta u lekarza rodzinnego, który na podstawie przeprowadzonego wywiadu medycznego jak i wyniku badania słuchu np. z AuriSOM
wyda skierowanie do lekarza specjalisty - laryngologa.

• Wizyta u lekarza laryngologa, podczas której lekarz po zapoznaniu się z dokumentacją pacjenta (wynik badań np. z AuriSOM),
badaniu i wywiadu medycznego wyda zlecenie na zaopatrzenie w aparaty słuchowe.

• Wizyta w Punkcie Ewidencji Narodowego Funduszu Zdrowia, w którym należy potwierdzić uprawniania do otrzymania refundacji NFZ. Potwierdzenie odbywa się po okazaniu w NFZ zlecenia na zaopatrzenie w aparaty słuchowe.

Aparaty na przewodnictwo powietrzne
KryteriaLimit cenowy NFZProcent dofinansowania
z limitu cenowego
Kwota dofinansowania
NFZ
Osoby dorosłe,
(niepełnosprawność słuchowa 2, 3 i 4 stopnia uszkodzenia
słuchu przekraczająca
wartość 40 dB dla pacjentów
powyżej 26 roku życia)
3000 zł do dwóch aparatów słuchowych,

1500 zł do jednego aparatu słuchowego

70%2100 zł do dwóch aparatów słuchowych,

1050 zł do jednego aparatu słuchowego

Inwalidzi wojenni,
(wymagane stosowne
uprawnienia i legitymacja)
3000 zł do dwóch aparatów słuchowych,

1500 zł do jednego aparatu słuchowego

100 %3000 zł do dwóch aparatów słuchowych,

1500 zł do jednego aparatu słuchowego

Dzieci i młodzież
(niepełnosprawność słuchowa 2, 3 i 4 stopnia uszkodzenia
słuchu przekraczająca
wartość 30 dB dla
pacjentów do 26 roku życia)
6000 zł do dwóch aparatów słuchowych,

3000 zł do jednego aparatu słuchowego

100 %6000 zł do dwóch aparatów słuchowych,

3000 zł do jednego aparatu słuchowego

***

Aparaty na przewodnictwo kostne
KryteriaLimit cenowy NFZProcent dofinansowania
z limitu cenowego
Kwota dofinansowania
NFZ
Osoby dorosłe,
(niepełnosprawność słuchowa 2, 3 i 4 stopnia uszkodzenia
słuchu przekraczająca
wartość 40 dB dla pacjentów
powyżej 26 roku życia)
6000 zł do dwóch aparatów słuchowych,

3000 zł do jednego aparatu słuchowego

70%4200 zł do dwóch aparatów słuchowych,

2100 zł do jednego aparatu słuchowego

Inwalidzi wojenni,
(wymagane stosowne
uprawnienia i legitymacja)
6000 zł do dwóch aparatów słuchowych,

3000 zł do jednego aparatu słuchowego

100 %6000 zł do dwóch aparatów słuchowych,

3000 zł do jednego aparatu słuchowego

Dzieci i młodzież
(niepełnosprawność słuchowa 2, 3 i 4 stopnia uszkodzenia
słuchu przekraczająca
wartość 30 dB dla
pacjentów do 26 roku życia)
6000 zł do dwóch aparatów słuchowych,

3000 zł do jednego aparatu słuchowego

100 %6000 zł do dwóch aparatów słuchowych,

3000 zł do jednego aparatu słuchowego

***

Wkładki uszne
KryteriaLimit cenowy NFZProcent dofinansowania
z limitu cenowego
Kwota dofinansowania
NFZ
Osoby dorosłe
(niepełnosprawność słuchowa 2, 3 i 4 stopnia uszkodzenia,
słuchu przekraczająca
wartość 40 dB dla pacjentów
powyżej 26 roku życia)
100 zł do dwóch aparatów słuchowych,

50 zł do jednego aparatu słuchowego

100%100 zł do dwóch aparatów słuchowych,

50 zł do jednego aparatu słuchowego

Inwalidzi wojenni,
(wymagane stosowne
uprawnienia i legitymacja)
100 zł do dwóch aparatów słuchowych,

50 zł do jednego aparatu słuchowego

100 %100 zł do dwóch aparatów słuchowych,

50 zł do jednego aparatu słuchowego

Dzieci i młodzież
(niepełnosprawność słuchowa 2, 3 i 4 stopnia uszkodzenia
słuchu przekraczająca
wartość 30 dB dla
pacjentów do 26 roku życia)
120 zł do dwóch aparatów słuchowych,

60 zł do jednego aparatu słuchowego

100 %120 zł do dwóch aparatów słuchowych,

60 zł do jednego aparatu słuchowego