Badanie Słuchu Piotrków Trybunalski, Aparaty Słuchowe

Badanie Słuchu Piotrków Trybunalski, Aparaty Słuchowe Piotrków Trybunalski

OFERTA

Oferta Aparatów Słuchowych

Aparaty Słuchowe w Najlepszych cenach w Polsce!

Bezpłatne badania słuchu
Depositphotos_12800434_original

Co to jest i jak się robi badanie słuchu.

Dla Lekarzy i Protetyków Słuchu

Certyfikowane kabiny ciszy, audiometry, tympanometry.

nfzDofinansowanie zakupu przez NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia) Od 01.01.2014 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia dotyczące refundacji na aparaty słuchowe, wkładki uszne oraz urządzenia wspomagające słyszenie. Zasady i etapy ubiegania się o refundację: • Wizyta u lekarza rodzinnego, który na podstawie przeprowadzonego wywiadu medycznego jak i wyniku badania słuchu np. z AuriSOM wyda skierowanie do lekarza specjalisty - laryngologa. • Wizyta u lekarza laryngologa, podczas której lekarz po zapoznaniu się z dokumentacją pacjenta (wynik badań np. z AuriSOM), badaniu i wywiadu medycznego wyda zlecenie na zaopatrzenie w aparaty słuchowe. • Wizyta w Punkcie Ewidencji Narodowego Funduszu Zdrowia, w którym należy potwierdzić uprawniania do otrzymania refundacji NFZ. Potwierdzenie odbywa się po okazaniu w NFZ zlecenia na zaopatrzenie w aparaty słuchowe.

Aparaty na przewodnictwo powietrzne
KryteriaLimit cenowy NFZProcent dofinansowania z limitu cenowegoKwota dofinansowania NFZ
Osoby dorosłe, (niepełnosprawność słuchowa 2, 3 i 4 stopnia uszkodzenia słuchu przekraczająca wartość 40 dB dla pacjentów powyżej 26 roku życia)2000 zł do dwóch aparatów słuchowych, 1000 zł do jednego aparatu słuchowego70%1400 zł do dwóch aparatów słuchowych, 700 zł do jednego aparatu słuchowego
Inwalidzi wojenni, (wymagane stosowne uprawnienia i legitymacja)2000 zł do dwóch aparatów słuchowych, 1000 zł do jednego aparatu słuchowego100 %2000 zł do dwóch aparatów słuchowych, 1000 zł do jednego aparatu słuchowego
Dzieci i młodzież (niepełnosprawność słuchowa 2, 3 i 4 stopnia uszkodzenia słuchu przekraczająca wartość 30 dB dla pacjentów do 26 roku życia)4000 zł do dwóch aparatów słuchowych, 2000 zł do jednego aparatu słuchowego100 %4000 zł do dwóch aparatów słuchowych, 2000 zł do jednego aparatu słuchowego

***

Aparaty na przewodnictwo kostne
KryteriaLimit cenowy NFZProcent dofinansowania z limitu cenowegoKwota dofinansowania NFZ
Osoby dorosłe, (niepełnosprawność słuchowa 2, 3 i 4 stopnia uszkodzenia słuchu przekraczająca wartość 40 dB dla pacjentów powyżej 26 roku życia)3600 zł do dwóch aparatów słuchowych, 1800 zł do jednego aparatu słuchowego70%2520 zł do dwóch aparatów słuchowych, 1260 zł do jednego aparatu słuchowego
Inwalidzi wojenni, (wymagane stosowne uprawnienia i legitymacja)3600 zł do dwóch aparatów słuchowych, 1800 zł do jednego aparatu słuchowego100 %3600 zł do dwóch aparatów słuchowych, 1800 zł do jednego aparatu słuchowego
Dzieci i młodzież (niepełnosprawność słuchowa 2, 3 i 4 stopnia uszkodzenia słuchu przekraczająca wartość 30 dB dla pacjentów do 26 roku życia)3600 zł do dwóch aparatów słuchowych, 1800 zł do jednego aparatu słuchowego100 %3600 zł do dwóch aparatów słuchowych, 1800 zł do jednego aparatu słuchowego

***

Wkładki uszne
KryteriaLimit cenowy NFZProcent dofinansowania z limitu cenowegoKwota dofinansowania NFZ
Osoby dorosłe (niepełnosprawność słuchowa 2, 3 i 4 stopnia uszkodzenia, słuchu przekraczająca wartość 40 dB dla pacjentów powyżej 26 roku życia)100 zł do dwóch aparatów słuchowych, 50 zł do jednego aparatu słuchowego100%100 zł do dwóch aparatów słuchowych, 50 zł do jednego aparatu słuchowego
Inwalidzi wojenni, (wymagane stosowne uprawnienia i legitymacja)100 zł do dwóch aparatów słuchowych, 50 zł do jednego aparatu słuchowego100 %100 zł do dwóch aparatów słuchowych, 50 zł do jednego aparatu słuchowego
Dzieci i młodzież (niepełnosprawność słuchowa 2, 3 i 4 stopnia uszkodzenia słuchu przekraczająca wartość 30 dB dla pacjentów do 26 roku życia)120 zł do dwóch aparatów słuchowych, 60 zł do jednego aparatu słuchowego100 %120 zł do dwóch aparatów słuchowych, 60 zł do jednego aparatu słuchowego